Beton ve ürünleri; inşaat sektörünün en temel girdisidir. Baraj, kanal gibi su yapıları yanında yol, bina, köprü ve diğer yapıların inşaatında kullanılan bir yapı malzemesidir. Ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesi ile hazır betona olan ihtiyaç artmış durumdadır. Ayrıca deprem bölgesinde olması nedeniyle inşa edilen yapıların daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlamak için konutlarda kaliteli hazır beton kullanımı tercih edilmektedir.

Hazır beton teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte elle yapılan betonun yerini hızla hazır beton almıştır. Ancak ülkemizde elle yapılan beton kullanımı hâlâ yaygın bir biçimde devam etmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde tüm betonarme inşaatlar hazır beton kullanılarak yapılmaktadır.

YEŞİLYURT BETON ; Çimko Beton A.Ş ‘nin Malatya’daki en büyük bayisidir. Çimko Beton’un  Malatya pazarındaki satışlarının %60’ı Yeşilyurt Beton tarafından satılmaktadır.

Hammadde ihtiyacı

Hazır beton üretiminde çimento, agrega ve su ana ham madde olarak kullanılmaktadır. Betonun kalitesini ve mukavemetini artırmak amacıyla ayrıca çeşitli kimyasal katkı maddeleri de kullanılmaktadır.

Üretilen ürün çeşitleri

Hazır beton, endüstriyel beton (fabrika zeminleri, havaalanı zeminleri, limanlar ve benzin istasyonları vb.), özel ürünler (beton ızgara, su kanalı, beton kapak, kutu menhol, rögar kapağı vb.),