Prefabrik Fabrika Yapıları

Günümüz ekonomik koşullarında yatırım yapan firmalar için zamanın önemi kuşkusuz büyüktür. Yatırım yapan firma, yaptığı yatırımın geriye dönüş hızının yüksek olmasını ister. Bu nedenle yeni yatırım yapan firmalarda yatırımın başlangıcı olan inşaatın önemi ön plana çıkmaktadır. İnşaatın süresinin kısaltılması direkt olarak inşaatın yapım tarzıyla ilgilidir.

Prefabrike sistem öncelikle bu süreyi kısaltma ve maliyetleri düşürme yönünden avantajlar sağlamaktadır.

Prefabrikasyon “kaliteli üretim” demektir. Boşluklu ve ön germeli elemanlarla çimentodan, demirden, kalıptan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Prefabrike elemanlar modüler mimariye ve modüler inşaata elverişlidir. Tasarım kolaylığı dolayısıyla inşaat kolaylığı vardır.

Beton kalitesinin yüksekliği ve özellikle ön germe işleri daha fazla yüklerin taşınması ve daha büyük açıklıkların geçilmesini sağlar. Prefabrike inşaatın en önemli özelliği, kullanılan hazır betonun kalitesinin yüksek olması gerekliliğidir. Böylece inşaatın genel anlamda kalitesi bastan sona çok yüksektir.

Çünkü prefabrikasyonda standardize olmuş, hata toleransı çok küçük ve düzgün yüzeyli elemanlar üretilmektedir.

Fabrika inşaatı için üretilen beton prefabrik elemanların tasarım, üretim ve montaj aşamalarında kalite kontrol sisteminden geçmesi sağlam ve güvenilir fabrika inşaatı yapılmasını sağlar.  Firmamız tasarım aşamasından montaj aşamasına kadar kaliteyi ön görmektedir.

Tasarım aşamasında alanında uzman mühendis kadrosu ile başarılı projelere imza atmaktayız. Yetkin mimar ve mühendislerle çalışmaktayız. Üretim aşamasında çalışmakta olan teknik ekibimiz alanında eğitimlidir.